ဗီဒီယို

Ivermectin ကုန်ကြမ်း

1% Ivermectin ထိုးဆေး

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်

ကုမ္ပဏီဗီဒီယို

ထိုးဆေးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း

Premix ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း

ကြက်ငှက်ဆေးဝါးများ